دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۵

فرماندار آبادان اظهارات پاپ را ناشی از درک صحیح وی از اسلام دانست

شايد بتوان گفت ايرنا بسيار در زمينه اخبار تکنولوژيک گاف می دهد اما ظاهرا همه ماجرا اين نيست! اين خبر بالا خيلی برايمان تعجب آور بود ولی وقتی به اصل خبر رجوع کرديم ديديم تيتر ايرنا بدليل سهل انگاری مفرط بازهم اشتباه انتخاب شده.