جمعه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۵

همگرايی دو جبهه متقابل

با ملخ نسخه 2 (يعنی نرم افزار Grasshopper 2.0) می توانيد نرم افزارهای دات نت 2 تحت وب را در زبان #C نوشته و بعنوان نرم افزار J2EE تحت Tomcat اجرا کنيد!