چهارشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۵

کله پاچه دات کام!!

بشتابيد که کله پاچه هم اينترنتی شد! نه اينکه بخواهم خدای نکرده مسخره کنم. بايد به هوش و ذکاوتی که پشت اين وب سايت کله پاچه دات کام است آفرين گفت! تمامی اصول تجاری را رعايت کرده اند. کار تخصصی فقط روی يک حوزه تجاری ، انتخاب محصولی با حداکثر مخاطب و نداشتن رقيب....

خدا را چه ديدی شايد من هم همين الان سفارش دادم!!