جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۵

سونوگرافي سه بعدی

کاربردهای فناوری سه بعدی هنوزهم ناشناخته باقی مانده اند. دانش پزشکی اکنون یکی دیگر از این کاربردها را بکار گرفته : سونوگرافی سه بعدی که نمايی جالب و استثنایی از جنین در داخل رحم به دست می دهد.