دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۵

واقعا مشکلی نيست؟

ساعت 8 و سه دقيقه شب دوشنبه بيست و سوم مرداد  1385 است. شبکه خبر ، خبر از وبلاگ آقای رئيس جمهور می دهد اما در همان لحظه سايت ايشان که حاوی نخستين پست وبلاگ آقای احمدی نژاد است پايين است و صفحه ای از شرکت مخابرات کاملا بی ربط به موضوع نمايش داده می شود با عنوان شبکه سرويسهای يکپارچه ملی. يادم می آيد اين همان صفحه ديتاسنتر ملی است که انتقال سايت بدان جای تقدير دارد اما واقعا سايتی که در اين حد برای آن تبليغ می شود نبايد مدير فنی حساس تر داشته باشد که برای موضوعی مهم بنام مراجعه کنندگان آنهم در سطح ملی اهميتی بيش تر قايل شده و حداقل يک جمله راهنمايی کند که نخير اشتباه نيامده ايد سايت همان است که در اخبار بود فقط اکنون در دسترس نيست؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: