یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۵

بدون شرح

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند:

فرج را از سه چيز انتظار داشته باشيد: اختلاف اهل شام بر سر چيزي كه در ميان آنهاست، پرچم هاي سياه از سوي خراسان و هراس و سردرگمي مردم در ماه رمضان.

هیچ نظری موجود نیست: