چهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۵

سمينار معماری های نرم افزاری انجمن انفورماتيک ايران

گروه تخصصي اينترنت برگزار مي‌کند:
سمينار معماري‌هاي نرم‌افزاري

در چند دهة‌‌ گذشته به معماري نرم‌افزار به عنوان شاخه‌اي مهم از مهندسي نرم‌افزار توجه زيادي شده است و اين مسأله به پيشرفت قابل توجهي در توسعة پايه‌هاي فني طراحي بر اساس معماري به عنوان يک نظم مهندسي منجر شده است.
معماري، که در يک نگاه کلي نحوة گردآوري و اثر متقابل اجزا را بيان مي‌كند، اساسي‌ترين مساله در طراحي و ساخت هر سيستم بزرگ نرم‌افزاري به شمار مي‌رود. يک معماري خوب مي‌تواند اين اطمينان را به وجود آورد که سيستم به درستي پاسخ‌گوي نيازهايي از قبيل کارآيي، قابليت اطمينان، قابليت جابه‌جايي، مقياس‌پذيري و تعامل متقابل است و در عوض يک معماري بد مي‌تواند سردرگمي و گرفتاري به وجود آورد. همچنين معماري نرم‌افزار يکي از حياتي‌ترين تصميماتي است که در فرآيند توليد نرم‌افزار اتخاذ مي‌گردد و يکي از علل اصلي شکست پروژه‌هاي برزگ نرم‌افزاري، عدم وجود معماري صحيح و مناسب با توجه به نيازمندي‌ها، زمان و هزينه پروژه مي‌باشد.

ارائه کنندگان:

چارچوب معماري سه بعدي نرم‌افزارهاي سازماني علي پرويني
معماري سرويس‌گرا و ابزارهاي پياده‌سازي آن در J2EE احمد رضا صديقي
بهره‌گيري از روش AOP و Dependency Injection در ساده‌سازي معماري آرا ابراهيمي
چالش‌هاي معماري مبتني بر پورتال محمد قائد رحمتي

زمان: چهارشنبه 08/06/1385 ساعت 30/4 بعدازظهر

مکان: خيابان طالقاني، بعد از خيابان ايرانشهر، خيابان شهيد موسوي شمالي، ضلع جنوبي باغ هنرمندان
خانه هنرمندان ايران، طبقه دوم، تالار ناصري

هیچ نظری موجود نیست: