جمعه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۵

سه مقاله برای ASP.Net 2.0

وبلاگ محمدرضا طاهری: دوستانی که .NET را ابزار کار خود کرده اید، لطفا در خصوص معماری های نرم افزار و همچنین الگوهای طراحی نرم افزار مطالعه کنید. اگر ASP.NET 2.0 را برای آینده انتخاب کرده اید این سه مقاله را برای شروع مطالعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: