جمعه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۵

تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سينمايي

تشکيل اين ستاد نويدبخش دفاع از خلاقيت های هنری است. اگرچه ضرری که به سينماگران از طرف کپی کنندگان غيرمجاز می رسد خيلی زياد است ولی با توجه به وضعيت جامعه جا دارد که دامنه اين ستاد از معاونت سينمايی وزارت ارشاد فراتر رفته و به نهادی فراگير برای دفاع از حقوق مادی و معنوی همه توليدکنندگان آثار هنری و فکری منجمله نرم افزار و کتاب و ... تبديل شود.

هیچ نظری موجود نیست: