شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۵

بورس سرمايه گذاری و پروژه های ايران

اين هم اولين مکان سايبر برای حمايت از ايده های قابل طرح تجاری و اتصال صاحبان ايده و طرحهای نو به سرمايه گذاران

بنظرم طرحش بسيار جالبه و اگه بتونه موفق باشه بايد گفت کار ناممکنی رو ممکن کرده. برای راه اندازان و حاميان اين سايت آرزوی موفقيت می کنم

هیچ نظری موجود نیست: