جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۵

Inhabitat

تکنيک استفاده از فيبرنوری برای انتقال نور طبيعی خورشيد به زير زمين و مکانهای بسته

هیچ نظری موجود نیست: