یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۵

مايکروسافت و لينوکس

هموطن سلام- شرکت مايکروسافت روز پنج شنبه سايتی را در مورد فعاليت های خود در حوزه طراحی محصولات کدباز و سازگاری ويندوز با يونيکس ولينوکس راه اندازی کرد.
هدف از ايجاد اين سايت موسوم به Port 25 به نشانی http://port25.technet.com/default.aspx ارتقاي بحث در مورد محصولات کدباز از سوی مايکروسافت عنوان شده است. آزمايشگاه کدباز مايکروسافت ايده راه اندازی سايت مذکور را مطرح کرده است. مدير اين سايت بيل هيلف از کارمندان سابق IBM است که هم اکنون در مايکروسافت يک پست مديريتی بر عهده دارد.
در حال حاضر اين سايت داراي چند وبلاگ است که نويسندگان آن را کارمندان آزمايشگاه کدباز مايکروسافت تشکيل می دهند. علاوه بر اين چند مقاله تخصصی نيز در آن ديده می شود.

هیچ نظری موجود نیست: