یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۴

تحريم واقعی ياهو يا دروغ سيزده شرق؟

Shargh Newspaper: "سايت اينترنتى «Yahoo» اعلام كرده است كه در صورت موافقت مديران سايت، در اولين ساعات روز دوم آوريل ۲۰۰۶ كليه ID ايرانيان بر روى «Yahoo Messenger» حذف مى شود. همچنين محتويات صندوق هاى پست الكترونيكى آنان نيز پاك مى شود و نشانى ها نيز آزاد خواهند شد و كاربران كشورهاى ديگر مى توانند آنها را اختيار كنند."

هیچ نظری موجود نیست: