جمعه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۴

SQL Server 2005 تحقق يک رويا

محمد رضاطاهری : ...روی هم رفته آنقدر جذابیت به این نسخه جدید اضافه شده است که برای توسعه دهندگان و مدیران Database هیچ شکی برای جایگزین کردن نسخه قدیمی با آن بر جا نمی گذارد.

هیچ نظری موجود نیست: