جمعه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۴

تاريخچه خط Times New Roman

نشریه The Times of London در سال ۱۹۳۱ مسئولیت طراحی خط جدیدی را برای این روزنامه به شرکت Monotype Corporation که تحت مدیریت Stanley Morison فعالیت می کرد واگذار نمود. Morrison به این نکته اشاره می کند که : روزنامه Times بعنوان یک روزنامه ممتاز- نه تنها به یک خط و نشانه برجسته بازرگانی نیاز دارد بلکه همچنین به یک خطی که دارای استحکام و خوانایی کافی باشد و همینطور بتواند پاسخگوی نیازهای انتشاراتی و محدودیت جا در روزنامه Times باشد. بدین ترتیب کار ساخت Times New Roman به Victor Lardent سپرده شد و سر انجام در سال ۱۹۳۲ به پایان رسید. نسخه Linotype این خط، معروف به Times Roman میباشد. Times New Roman از جمله فشرده تر از سایر خطوطیست که در مطبوعات بکار برده می شود و همینطور نتیجه تحقیقات مربوط به خوانایی و رسایی متون منتشره در نشریات می باشد. Times New Roman همچنان گذشته، در چاپ روزنامه ها و مجلات و نشریات و گزارش های دوره ای موسسات بازرگانی بکار گرفته میشود.