چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

سيستم جامع SMS

سرويسهای فعلی سيستم جامع SMS سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران: " ارسال و دريافت SMS از طريق اينترنت ؛ هواشناسی ؛ ارسال Email از طريق موبايل؛ ارسال SMS از طريق Yahoo Messenger؛ ارسال تصوير"

هیچ نظری موجود نیست: