شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۴

Sanctions

گوگل چرا اين پيغام را به کاربران ايرانی نشان می دهد؟
Google Pack is not available in your country!
Thank you for your interest in the Google Pack; unfortunately, it is not currently available in your country.

فيلدترشکن ها و پراکسی های صدای آمريکا و تحريم های اينچنينی شرکت های آمريکايی دو جهت گيری عکس هم را نشان می دهند که تحليل آن چندان هم ساده نيست. گوگل پک هم که چيز فوق العاده ای نيست فقط يک بسته از نرم افزار های گوگل و Acrobat Reader است. پس قضيه چيست؟

هیچ نظری موجود نیست: