چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

Mohammad Ali Abtahi - Weblog

Mohammad Ali Abtahi - Weblog: "یکبار مردم امارات را به دعا و نماز باران فراخواندند. همه آمده بودند. بعد از اتمام نماز در هند و پاکستان باران آمد. این بار گفتند فقط اهالی امارات نماز باران بخوانند. در ایران باران آمد. "

هیچ نظری موجود نیست: