پنجشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۴

پيش بينی ها درست بود

ظاهرا Mac OS X روی PC شما نصب می شود. از اين به بعد همانطور که گفتم يک انتخاب ديگر هم داريد!

هیچ نظری موجود نیست: