چهارشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۴

Palm PDA With Windows OS

با وجود عرضه اولين PDA با سيستم عامل Windows از سوی شرکت پالم مديرعامل پالم می گويد دست از سيستم عامل خودمان برنمی داريم.

هیچ نظری موجود نیست: