جمعه، آذر ۰۴، ۱۳۸۴

تمبر

دنبال تمبر در گوگل گشتم . سايت اول را که پيدا کرده بود کليک کردم. فيلتر شده بود! به همين سادگی!!
http://www.rezamonavari.com/stamp.htm
چه می دونم. لابد مشکلی هست که من با اين عقل ناقصم درک نمی کنم!!

هیچ نظری موجود نیست: