پنجشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۴

تکنولوژی ديجيتالی کردن کتابها در غرب

وبلاگ يک پزشک : اسکن کردن کتابها مخصوصا آنطور که گوگل وعده‌اش را داده ممکن است کاری بسیار سخت و ناشدنی به نظربرسد. امروز تصادفا وارد سایت kirtas-tech شدم . با یک نگاه به تصویر ابزار خودکار اسکن کتاب که این شرکت تولید کرده ، می‌توان فهمید که پیشرفتهای زیادی در عرصه دیجیتالی کردن کتابها صورت گرفته و گوگل هم به یاری چنین ماشینهایی است که می‌تواند صحبت از اسکن همه کتابخانه‌های آمریکا را به میان آورد و با وجود مخالفتهای بعضی از شرکتهای انتشاراتی و نویسندگان ،ادعایش را به پیش ببرد.

هیچ نظری موجود نیست: