چهارشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۴

در اين دنيای تمام کامپيوتری ارباب هنر ايران را از ياد نبريم

آنانکه محيط فضل و آداب شدند   در جمع کمال شمع اصحاب شدند  
ره زين شب تاريک نبردند برون   گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند  

هیچ نظری موجود نیست: