سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۴

استفاده از اينترنت

پيشنهاد می کنم برای جمع آوری و استفاده از نظرات صاحب نظران سايتی جهت درج مشکلات زندگی در ايران به شکلی طبقه بندی شده تاسيس شود تا مردم از عوام گرفته تا  خواص از طريق اينترنت بتوانند راه حلهای خود را برای مشکلات ريز و درشت در يک مکان درج کنند. زندگی بهتر در ايران قطعا به رفع مشکلات زيادی وابسته است. بيان مشکلات آسان است اما ارائه راه حل آنقدرها هم آسان نيست! مثلا همين شما آيا راه حلی برای مشکلات ترافيک خيابان خودتان به ذهنتان می رسد؟!

هیچ نظری موجود نیست: