سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۴

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده

آمريکا اگرچه بدليل سياستهای دولتيش همواره دچار مشکل بوده اما مهد کامپيوتر بوده و هست. پديده عظيمی چون اينترنت با اثرات ژرفی که بر دنيا گذاشته است در آمريکا متولد شد، بسط يافت و به دنيا تسری پيدا کرد. اطلاع از قوانين و مقررات اينترنت در آمريکا قطعا مفيد خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: