چهارشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۴

Always Test Then Distribute

شايد در دنباله خبر خامی که راجع به سی دی های خام ويروس دار! شرکت معظم سونی خوانديم جالب باشد بدانيد سی دی های صوتی ضد کپی شرکت Sony BMG Music Entertainment که شديدا با عکس العمل منفی مردم روبرو شده است راه را برای ورود هکرها باز می کند و در نتيجه سونی را مجبور کرده که علاوه بر انتشار Fix در صدد جمع آوری سی دی های فروش نرفته هم باشد. حتی کار به جايی رسيده که سی دی های خريداری شده را هم عوض می کند!  (آبرو را چه می تواند بکند!)

هیچ نظری موجود نیست: