سه‌شنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۴

Internet Explorer 7

نسخه جديد IE 7 در حال تست بتاست.
IE 7 در دو نسخه يکی مستقل و ديگری همراه ويستا منتشر می شود.
اينم مشخصات درخشان نسخه جديد IE ؛ پس منتظر باشيد!
IE7 provides Microsoft Internet Explorer with support for W3C standard CSS and HTML:

 • supports the following CSS selectors:

 • namespace|selector

 • parent > child

 • adjacent + sibling

 • adjacent ~ sibling

 • [attr], [attr="value"], [attr~="value"] etc

 • .multiple.classes (fixes bug)

 • :hover, :active, :focus (for all elements)

 • :first-child, :last-child, only-child, nth-child, nth-last-child

 • :check, :disabled, :enabled

 • :root, :empty, :contains(), :not()

 • :before/:after/content:

 • :lang()

 • works with both HTML and XML documents

 • supports imported style sheets

 • preserves the cascade of the style sheet

 • does not alter the document structure

 • does not repeatedly query the DOM tree using JavaScript

 • uses pure CSS to enforce style sheet rules

 • supports the W3C box model in both standards and quirks mode

 • supports fixed positioning (flicker free)

 • supports overflow:visible

 • supports min/max-width/height

 • fixes broken (X)HTML elements (abbr, object)

 • standardies forms behavior

 • supports PNG alpha transparency

 • lightweight script (22K)

 • completely modular (add/remove fixes)

 • works for Microsoft Internet Explorer 5+ (Windows only)

هیچ نظری موجود نیست: