چهارشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۴

Google Base

گوگل اين غول اينترنتی می خواد سرويسی بنام Google Base  برای آگهی ها و حراجی های اينترنتی ايجاد کنه که در اينصورت اونو مقابل eBay و Amazon قرار می ده.

هیچ نظری موجود نیست: