جمعه، مهر ۲۹، ۱۳۸۴

Flash BMLwalker

تفاوتهای راه رفتن مردان و زنان را در اين شبيه سازی کامپيوتری زيبا با فلش ببينيد.
http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html

هیچ نظری موجود نیست: