شنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۴

موفقيت در تبديل سلول های پايه به سلول های بدوی بدن

دانشمندان در آمريکا از پيشرفتی در تحقيقات به روی سلول پايه استخراج شده از جنين انسان خبر داده اند که نهايتا می تواند به پرورش ارگان های مختلف بدن در آزمايشگاه منجر شود.

هیچ نظری موجود نیست: