سه‌شنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۴

چو ايران نباشد

يادمه سال 1990 يا 91 بود. روی آميگا 500 يه بازی ديدم و خريدم بنام جهنم خليج فارس يا The Persian Gulf Inferno. البته اون موقع از سناريوش چيزی نمی دونستم. فقط يآدمه بازيگر در نقش يک کماندوی آمريکايی بايد وارد يک ناو ايرونی می شد و کلی از آدمهای کفن پوش که خيلی بلند يا زهرا و الله اکبر می گفتن می کشت و در آخر بازی يک آمريکايی رو آزاد می کرد.
با اعتراضی که اخيرا به بازي ضد ايرانيAssault On Iran ، که در آن ايران توسط آمريکايي ها فتح مي شود شده است ياد اون بازی قديمی The Persian Gulf Inferno افتادم. البته اون موقعها اينترنتی در بين نبود تا اعتراض شبکه ای راه بندازن و امضای اعتراض آميز جمع کنن! فقط نمی دونم چرا اون بازی قديمی با اينکه سناريوش سال 1990 (پانزده سال پيش) تهيه شده به حرفهای فعلی جرج بوش و همچنين معرفی بازی Assault On Iran  نزديکه؟! خودتون پاراگراف معرفی انگليسی هر دو بازی رو بخونيد و قضاوت کنيد:THE PERSIAN GULF INFERNO:
It is the year 1990 and terrorists are threathening to use a nuclear device to blow up the worlds largest oil reserve and thus create a disaster …

ASSAULT ON IRAN:
Two years ago, Iran’s 18-year secret affair with nuclear technology was exposed to the world  …


هیچ نظری موجود نیست: