شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۴

تصاوير عجيب و عملکرد عجيب تر مغز

مغز جنبه های اعجاب آور بسياری دارد تا حدی که انسان در بسیاری حالات از درک رفتار آن عاجز می شود. تصاویر زیر تنها دو نمونه از آن تصاویر شگفت آور است.

تصوير زير خيلی عجيبه! رنگ مربع های A و B يکی است!اين يکی هم جالبه! تصوير متحرک نيست اما مغز ما اونا رو به تحرک درمی آره!

هیچ نظری موجود نیست: