دوشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۴

خرید اینترنتی از فروشگاه های داخلی

با ورود به عرصه واقعی تجارت الکترونیکی اولین کسانی که واقعا سود خواهند کرد فروشگاه های مجازی هستند که از حيث نرم افزار کاملتر باشند. يکی از بهترين اين فروشگاه ها که اجازه مقایسه بين مشخصات مختلف اجناس را به مشتری می دهد فروشگاه ايرانيان در آدرس http://www.shop.ir  است. تنها مشکل اين نوع فروشگاه ها می تواند قيمت آن باشد چرا که مشتری که نمی تواند جنس را از نزديک مشاهده کنيد، دلش تنها با قيمت نسبی پايين تر از بازار خوش می شود. بهرحال با بررسی ساده ای روی قيمت فروشگاه های مجازی می توان به اين نتيجه رسید که قيمت آنها هنوز از بازار داخلی بالاتر است.

هیچ نظری موجود نیست: