چهارشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۴

کتاب فقط ديجيتال!

مايکروسافت هم به نهضت جهانی ديجيتايز کردن کتاب و ساخت آرشيو ديجيتالی کتاب می پيوندد!

هیچ نظری موجود نیست: