دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

يک مثال واقعی از هوش مصنوعی!


اگر می خواهيد نرم افزاری شما را با هوش سرشار خود شگفت زده کند اين سايت را ببينيد!
http://y.20q.net/anon

فرآيند کار به اين شکل است: يک شئی را در نظر بگيريد و سپس به بيست سوالی سايت جواب دهيد.
روند رسيدن به جواب شما را شگفت زده خواهد کرد!

هیچ نظری موجود نیست: