شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۴

نه بابا ظاهرا کشور ما اينقدرها هم که می گن عقب نيست!

اگر فکر می کنيد کسی قدر هوش شما را نمی داند بهتر است طرحهای خلاقانه خود را برای زندگی بهتر در اين شهر بی در و پيکر به شهرداری تهران عرضه کنيد! سايت هم انديشی برای اين ايجاد شده است:

http://www.hamandishi.org

هیچ نظری موجود نیست: