جمعه، دی ۰۴، ۱۳۸۳

http://www.i18ngurus.com

همه برنامه نويسان ايرانی به نوعی با مشکل فارسی سازی برخورد کرده اند و اگر با محيط های مختلف سروکار داشته باشند اين مشکل را در همه محيط ها و زبانها با همه وجود حس کرده اند. اکنون خيلی از مشکلات قديمی حل شده و به نوعی دنيا در مورد پشتيبانی چندزبانی در مورد محصولات نرم افزاری و وب سايتها به يک اجماع کلی نزديک می شود. پروژه های باز مثل فارسی وب ، فونتهای يونيکد استاندارد فارسی و از همه جالب تر سايتهايی که صرفا به ارائه راه حلهای چندزبانی در محصولات و محيط های مختلف می پردازند روزی مثل يک رويا به نظر می رسيد. با درايت شورای عالی انفورماتيک در اين چند ساله و مشارکت دادن تيمهای ايرانی و پذيرفتن نتايج همکاری آنها با پروژه های مختلف بين المللی اوضاع دارد به مراحل خوبی نزديک می شود.
اگر با مشکلات چندزبانی يا i18n سروکار داشته ايد اين سايت به شما اطلاعات بسيار خوبی می دهد

http://www.i18ngurus.com

راستی می دانيد چرا i18n برای نام گذاری تکنيک چندزبانه سازی نرم افزارها استفاده می شود؟ چون اين کلمه مخفف internationalization است و بين i اول و n آخر آن هجده حرف وججود دارد!

هیچ نظری موجود نیست: