پنجشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۳

تد پاتيسون را دريابيد

نوشته های عميق Ted Pattison با ديدی همه جانبه شما را در پيدا کردن يک ديدگاه عالی از معماری جديد نرم افزار کمک می کند. يک کتاب يا مقاله از او بخوانيد حتما مشتری می شويد!

هیچ نظری موجود نیست: