شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۳

POP3 Access for GMail

دسترسی به اکانت جی ميل اگر از طريق Outlook باشد می تواند زمان زيادی را برای شما صرفه جويی کند. هنوز جی ميل تکميل نشده حداقل دو برنامه مختلف برای پشتيبانی از آن با پروتکل POP3 ايجاد شده است:

هیچ نظری موجود نیست: