یکشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۳

پيغام های مخفی در تصاوير

با اين نرم افزار SecretPictures می توان هم پيغامهای مخفی درون فايلهای تصاوير قرارداد و هم تصاوير را از لحاظ داشتن چنين پيغامهايی
چک کرد

هیچ نظری موجود نیست: