چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۳

شايد تحولی ديگر در حوزه امنيت شبکه

يک رياضيدان دانشگاه پردو در آمريکا ادعا کرد فرضيه رايمن که بزرگترين مساله حل نشده در رياضي است را حل کرده است .فرضيه رايمن يک فرضيه بسيار پيچيده درمورد ماهيت اعداد اول است (و ناظر بر اين ادعا است که اعداد اول تصادفی توزيع شده اند و از نظم خاصی تبعيت نمی کنند). اعداد اول اعدادى هستند که تنها بر خودشان و بر عدد يک بخش پذيرند.  اين فرضيه از سال۱۸۵۹  که برنارد رايمن فرضيه اى را در مورد نحوه توزيع  اعداد اول در بين ساير اعداد منتشر کرد، رياضيدانان را گيج کرده است .  از آن زمان اين مساله تبي را در بين رياضيدانان ايجاد کرده است ، اما پس از گذشت نزديک به  ۱۵۰  سال هنوز هيچکس درستي يا نادرستي اين فرضيه را با قاطعيت اثبات نکرده است .
 

هیچ نظری موجود نیست: