چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۳

امانت مودم بريج

 به منظور استفاده از سرويس ADSL  تک کاربره يک دستگاه مودم Bridge  به صورت امانی دراختيار مشترک قرار می گيرد.

هیچ نظری موجود نیست: