پنجشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۳

پيداکردن شماره تلفن هکرها

بالاخره با امکانات جديد CallerID پيش بينی ای که دو سال پيش همين موقعها کرده بودم به وقوع پيوست و اولين هکر با رديابی شماره تلفن وی به دام افتاد
خبر را از آدرس زير بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: