پنجشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۳

اينهم آدرس سايت وزارت امداد و نجات روسيه

اين پيش بينی های زلزله زير سر اين وزارتخانه روسی است!

هیچ نظری موجود نیست: