پنجشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۳

لايحه مبارزه با جرايم کامپيوتري در ايران

شورای عالی قضايی برای مبارزه با جرائم کامپيوتری و اينترنتی پيش نويس لايحه ای را تهيه کرده که به موجب آن مجرمان کامپيوتری و اينترنتی به مجازات زندان و جزای نقدی محکوم خواهند شد. (اصل خبر)

هیچ نظری موجود نیست: