چهارشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۲

تکنولوژی جديد نمايش سه بعدی از هيتاچی مثل به واقعيت درآمدن روياهای فيلمهای تخيلی است
خودتان ببينيد