شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۲

اگر به ماکرومديا و مخصوصا فلش با نظر ديگری نگاه می کنيد بد نيست نگاهی به امکانات جديد Flash MX 2004 و ActionScript 2.0 بياندازيد تا نظرتان کاملا عوض شود. الان با يک زبان کاملا شئی گرا طرف هستيد!
اينجا کليک کنيد