جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۲

از دوستانی که گاه گداری سری به اينجا می زنند يا می زدند شرمنده ام که کمتر می نويسم. دليلش لابد اقتصاد شکوفای ماست که روز به روز ما را به کار و تلاش بيشتر وا می دارد! شايد سه شيفت کار در روز هم کم باشد البته...