پنجشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۲

ظاهرا بانک توسعه صادرات در راه اندازی خدمات اينترنتی از همه جلوتر افتاده و سرويس خريد و فروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رو به شکل ايمن (Secure HTTP) روی سايت خودش عرضه کرده. بايد به مديران و تيم فنی اين کار جدی و ارزشمند که نيازش خيلی شديد احساس می شد صميمانه تبريک گفت.
نقل از صبحانه : از امروز خدمت جديدی به صورت آزمايشی با عنوان" خريد و فروش سهام از طريق اينترنت" در اين صفحه گنجانده شده که به زودی راه اندازی می شود. اين بانک "وبلاگ" هم دارد.