جمعه، دی ۰۵، ۱۳۸۲

متاسفانه همين الان خبر زلزله بزرگ 6.3 ريشتری بم را شنيدم. آنچه مرا به نوشتن واداشت ابراز ناتوانی واحد مرکزی خبر از کسب خبر از منطقه فاجعه زده به دليل قطع ارتباط سه شهر منجمله بم با کشور داشت. به ياد داشته باشيد که در اين گونه حادثه ها ارتباطات زيربنا و پيش نياز هرگونه فعاليت امدادرسانی است . به نظرم اين بزرگترين نشانه از وضعيت اسفبار ارتباطات انحصارزده در کشور عزيزمانست که اثراتش دير يا زود در حجمی بزرگتر ظاهر خواهد شد.